UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (LNK) sākusies jaunu nomināciju pieteikšana programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram, informēja UNESCO LNK konsultante Liene Krīvena. Šajā programmā ikviens, bet jo īpaši atmiņu institūciju – muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju – pārstāvji var pieteikt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas varētu būt nozīmīgi vēsturē, īpaši nacionālā mērogā, un līdz 30. aprīlim izvirzīt tos iekļaušanai programmas Latvijas nacionālajā reģistrā.

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=371763:aicina-pieteikt-nomincijas-qpasaules-atmiasq-nacionlajam-reistram&Itemid=201