Iveta Kažoka: “ Sākšu ar vienu, iespējams, provokatīvu tēzi pasu skandālu kontekstā – tā gan man šķiet tik pašsaprotama, ka neredzu vajadzību to tālāk daudz attīstīt! Ar pieciem teikumiem pietiks: 1) Tautība – ja mēs to saprotam kā mūsu senču etnisko izcelsmi – nav nekas tāds, ar ko lepoties. 2) Mūsu senču ģenētikā nav mūsu pašu nopelnu, līdz ar to – kāds pamats lepnumam? 3) Etniskā izcelsme ir vienkārši gēnu sagadīšanās, līdzīgi kā dzimums, acu krāsa, u.tml. 4) Ja mēs sakām, ka lepojamies ar to, ka esam latvieši (šajā ļoti šaurajā, ģenētiskajā nozīmē), tad ko ar to domājam? 5) Vai mēs lepojamies arī ar savu kājas izmēru?”.

http://politika.lv/article/tautiba-sis-manigais-koncepts

Paula Pūce     foto: darini.lv