Līdz šim Latvijas politiskajā vidē ārštata padomnieka amats tradicionāli ir ticis uzskatīts par posteni, kas tiek pildīts sabiedriskā kārtā – bez algas noteikšanas konkrētajam ārštata padomniekam… Šīs atskaites rāda gan to, ka pie paveiktajiem darbiem Ēlerte brīvi pieskaitījusi arī tādus, kuri nemaz nav norādīti viņas darba pienākumos un kuriem ar viņas darba sfēru nebūtu nekāda sakara, gan to, ka vieni un tie paši darbi norādīti vairākus mēnešus pēc kārtas, gan pat to, ka, ja ticēt Ēlertes atskaitēm, vienu un to pašu referātu viņa vienā un tajā pašā konferencē nolasījusi divus mēnešus pēc kārtas… Ēlerte šajā tradicionāli sabiedriskā kārtā pildītajā amatā saņēmusi ievērojamu algu – aptuveni 1000 latu mēnesī.

http://www.pietiek.com/raksti/atskaites_atklaj_-_ka_elerte_ka_arstata_padomniece__pelnija__tukstoslatu_algu

 S.Ēlerte konsolidēs Ušakova pretiniekus?

http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=367049:lerte-konsolids-uakova-pretiniekus&catid=93:la-komentri&Itemid=440

 Что С.Элерте вписывала в отчет о работе в Министерстве культуры

http://www.freecity.lv./politika/179/