“Taču ikvienam esot iespējas pierādīt savas spējas un vēlmi strādāt, to panākot, mainoties arī attieksme. Dzīvošana svešumā daudzus mudina mainīt arī savu attieksmi pret valsti. Latvijā par pašsaprotamu tiek uzskatīta izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, bet Īrijā tas mainoties. Šādas uztveres transformācijas palīdzot arī Latvijai, jo ļoti daudzi cilvēki atgriezīšoties dzimtenē un jauniepazītās vērtības vedīšot līdzi”.
По неофициальным подсчетам в “…Ирландии живет около 50 тысяч латышей, и это число растет каждый день. Очень многие нигде официально не зарегистрированы. Причины для этого разные. Участие в переписи населения также не обязательно, это проявление уважения в государству, но у людей из Латвии нет такого чувства”, – рассказал И.Миезис, седьмой год живущий в Ирландии. Больше всего  латвийцев в настоящее время проживает в Великобритании.  Сейчас там  около 100 тысяч наших соотечественников.