Vairāk nekā 5000 latu papildu finansējumu ēkas uzturēšanas izdevumu segšanai valdība šodien nolēma piešķirt Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai.

MK rīkojuma projekts nosaka Finanšu ministrijai no valsts pamatbudžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» piešķirt Kultūras ministrijai 5406 latus pārskaitīšanai I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai tās nekustamā īpašuma Rīgā, Slokas ielā 37 uzturēšanai, informē Kultūras ministrijas preses sekretāre Dace Vizule.

Asociācijas valdes priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans teica, ka valdības lēmums ir ļoti nozīmīgs solis, «jo piešķirtie līdzekļi ļaus mums uzturēt skaisto namu, kas, manuprāt, ir visas Latvijas ne tikai mazākumtautību iedzīvotāju lepnums, taču tā saglabāšanai jāvelta daudz uzmanības un rūpju».

2010.gada budžetā Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas nekustamā īpašuma uzturēšanai paredzēta valsts budžeta dotācija 6309 latu. Tomēr, lai minimālā apmērā nodrošinātu valsts nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu, asociācijai tiks piešķirts papildu finansējums, nodrošinot šim mērķim kopējo summu 11 715 latu.

Asociācijai īpašumu valsts piešķīrusi, balstoties uz speciālu likumu «Par nekustamā īpašuma nodošanu Itas Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijai», kurā noteikts aizliegums asociācijai nodoto nekustamo īpašumu apgrūtināt ar parādiem.

Avots: Diena.lv