Valsts prezidents Valdis Zatlers apstiprināja Mazākumtautību konsultatīvās padomes sastāvu. Tajā iekļauti daudzi mūsu Asociācijas locekļi, tai skaitā arī priekšsēdētājs Rafi Haradžanjans.

Pilns padomes sastāvs:

Romualds Ražuks (padomes priekšsēdētājs) – bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, Latvijas Lietuviešu kopienas pārstāvis

Romans Alijevs – LR Izglītības un zinātnes ministrijas Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos priekšsēdētājs;

Aldis Ermanbriks
– Līvu savienības „Līvod īt” priekšsēdētājs;

Rafi Haradžanjans – Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs;

Illarions Ivanovs – Latvijas Vecticībnieku biedrības priekšsēdētājs;

Nino Jakobidze – Latvijas Gruzīnu biedrības „Samšoblo” priekšsēdētāja;

Pēteris Keišs – Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības izpilddirektors;

Vanda Krukovska – Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja;

Jeļena Matjakubova – Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja;

Normunds Rudevičs – Starptautiskās romu savienības viceprezidents;

Viktors Stefanovičs – Latvijas Ukraiņu biedrības priekšsēdētājs;

Arkādijs Suharenko – Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs;

Aleksejs Šeiņins – Izdevniecības nama „Petits” prezidents;

Vjačeslavs Telešs – Latvijas Baltkrievu kultūras biedrības „Svitanak” valdes loceklis;

Pireta Valma – Latvijas Igauņu biedrības priekšsēdētāja;

Zufars Zainullins – Latvijas Tatāru-baškīru biedrības „Čišma” priekšsēdētājs.