Piektdien Rīgas pilī Valsts prezidenta Valda Zatlera vadībā notika pirmā atjaunotās Mazākumtautību konsultatīvās padomes sanāksme.

Padomes funkcijas ir:
• veicināt dialogu mazākumtautību interešu jomā starp politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību;
• informēt Valsts prezidentu par mazākumtautību, to nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu darbības aktualitātēm un problēmām;
• pēc Valsts prezidenta lūguma sniegt atzinumus par aktuāliem mazākumtautību jautājumiem;
• vērtēt un izteikt viedokli par mazākumtautību kultūrnacionālās autonomijas pamatprincipiem normatīvajos aktos;
• izskatīt indivīdu, nevalstisko organizāciju un valsts institūciju priekšlikumus mazākumtautību jomā;
• izstrādāt priekšlikumus mazākumtautību kultūrautonomijas attīstībai un mazākumtautību integrācijai Latvijas sabiedrībā;
• nodrošināt publisko saikni ar sabiedrību, medijiem un citām procesā iesaistītajām pusēm.

Sīkāk par pirmo sapulci var izlasīt šeit.